DUYURULAR
Meclis Toplantısına Davet
03 Ocak 2020 Cuma

T.C.

KIRIKKALE İLİ

BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                                     03/01/2020                                                

Konu  : Meclis Toplantısına Davet              

 

Sayın: Meclis ÜyesiBelediyemiz Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesi istinaden 07.01.2020 tarihinde Salı günü saat 15.00’ da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı için Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarih ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

                                                                                                              Recep Zafer TEKİN

                                                                                                               Belediye Başkanı


 

GÜNDEM                                                  :

 

1-      Açılış ve yoklama,

2-      Geçen toplantı tutanakların ve özetlerinin görüşülmesi,

3-      Bir önceki Meclis toplantısında 8 no’lu gündem maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve  2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2020 yılında uygulanacak olan ücret, tarife ve harçların görüşülmesi (Mali Hizmetler Md. 29/11/2019-773),

4-      Belediyemizin personel ihtiyacını karşılayabilmek için; belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik’ in geçici işçiler başlığı altındaki 24 üncü maddesi doğrultusunda, 2020 yılında belediyemizde çalıştırılmak üzere geçici işçi pozisyonunun belirlenmesi ve geçici işçi vizesinin görüşülmesi             (Yazı İşl. Md. 30/12/2019- 332/1491),

5-      Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda                (iktisadi işlemler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele           (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan zabıta memurlarına 01.01.2020 tarihinden itibaren aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereği arttırılması hususundaki talep ile ilgili teklifin görüşülmesi (Yazı İşl. Md. 30/12/2019- 333/1492),

6-      Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda                (iktisadi işlemler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele           (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan itfaiye memurlarına 01.01.2020 tarihinden itibaren aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereği arttırılması hususundaki talep ile ilgili teklifin görüşülmesi (Yazı İşl. Md. 30/12/2019- 334/1492),

7-      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyeleri arasından gizli oyla denetim komisyonu oluşturulması ve üye seçimi hususunun görüşülmesi (Yazı İşl. Md. 30/12/2019- 335/1494),

8-      2020 yılında Meclis ve Komisyon toplantılarına katılacak Meclis üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesinin görüşülmesi,

9-      İlçemiz içme suyu tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi (Yazı İşl. Md. 30/12/2019- 338/1497),

10-  2020 yılı Meclis toplantı gününün görüşülmesi,

11-  2020 yılı içerisinde Meclisin yapacağı 1 aylık tatil süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi,

12-  Belediyemize şartsız hibe verilen 2007 model Otokar / C125 S/B50B marka otobüsün kabulünün görüşülmesi,

13-  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.12.2019 tarih 638 sayılı araç alım talep yazısının görüşülmesi,

14-  Sınırlı Sorumlu Bahşılı Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 03.01.2020 tarih ve 02 sayılı dilekçenin görüşülmesi,

15-  Sınırlı Sorumlu Bahşılı Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 03.01.2020 tarih ve 03 sayılı dilekçenin görüşülmesi,

16-  İlçemiz içerisinde ikamet eden Şehit ve Gazi yakınlarının ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin okul ulaşımını Belediyemiz tarafından sağlanılacak katkıların görüşülmesi,

17-  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2019 tarih ve E.302033 sayılı yazısının görüşülmesi,

18-  5393 sayılı belediye kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı genelge gereğince Belediyemizde çalışmaya devem eden ve çalıştırılacak kısmi zamanlı ve tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin görüşülmesi (Yazı İşl. Md. 30/12/2019- 337/1496),

 

 

 

Okunma sayısı : 415
İLETİŞİM BİLGİLERİ HIZLI ERİŞİM Sitemizde yer alan içerik ve görseller
Bahşılı Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.
İzinsiz kullanılamaz.
Bahşılı Belediyesi | Copyright © 2014
Web Tasarım: kergisi
Adres: Cumhuriyet Meydanı - Bahşılı / KIRIKKALE
Santral : 0318 366 16 42 - 0318 366 17 72
Faks : 0318 366 17 71
E-Posta: posta@bahsili.bel.tr
BAŞKAN'IN MESAJI
MECLİS ÜYELERİ
MECLİS KARARLARI
PROJELERİMİZ
HABERLER
DUYURULAR/İLANLAR