ANASAYFA Eski Web Arayüzü       
 TARİH

Bahşili ismiyle Türkiye'de 2 yerde yerleşim adı vardır. Bahşili yazılış biçimiyle Kırıkkale'nin ilçesi olan Bahşili'dir. İkincisi ise Çorum-Sungurlu ilçesi Bahşili yerleşim yeridir. Osmanlı arşiv belgeleri ile T.C. döneminde tüm resmi yazışmalarda, DİE kayıtlarında Kırıkkale'ye bağlı ilçe BAHŞİLİ olarak kullanılmıştır. Bahşılı ilçe olduğunda adı kayıtlara geçerken daktilo yazım hatasından dolayı Bahşil olmuştur. İçişleri Bakanlığı ve DİE kayıtlarında ise Sungurlu ilçesine bağlı "Bahşili" yerleşim yeri "i" biçiminde değil "ı" biçiminde yazılmaktadır. Bahşili ilçemizin halk arasında yaygın kullanımı ise "Bahşılı" biçimindedir. Bahşılı hakkında pek fazla yazılı kaynak yok. Yazılı belgeden ziyade sözlü anlatım halk arasında yaygın. Ancak bunların birçoğu rivayet niteliğindedir.

Bahşılı ilçesine isim veren köy, bugün Bahşili ilçesinin bir mahallesi konumundadır. Belediye tarafından Bahçeli Mahallesi adı verilmiştir. İçerisinde çamlıca köyü yolu geçmektedir. Küre Dağı eteklerinden gelen dere yatağı köyün kenarından geçer. Köy vadi içerisinde kurulmuştur. Evler genelde tek katlıdır. Çatılı evlerin yanında, çatısız evlerde mevcuttur. Evlerde avlu anlayışı yaygın değildir.

Bahçeli köyü içinde genellikle kavak, söğüt ağaçları yanında elma, erik, kayısı ve ceviz ağaçları görülmektedir. köyün üst yamaçlarında bağcılık yaygındır. köyün bulunduğu tepecikler üzerine kurulu olup arazisi düz değildir.

Bahşılı ilçesi içinde çok eski sayılabilecek tarihi bir eser yoktur. Bahşili 1990 yılında yılında belediyelik olduktan sonra 1999 yılında meclis kararı ile Bahşılı ismini almıştır.

Bahşılı çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen, tarihçesi herhangi bir şekilde kaleme alınmamıştır. Ancak büyüklerin aklında kalan rivayetlere göre Bahşılı'nın tarihi Sultan Murat ile başlar. Sultan Murat bir gün vatandaşlarından birisine "sen, Orta Anadolu'da kendine bir yurt edin ve senin sülalene Murat oğulları densin" diye bir buyruk verir. Sultan Murat'ın yanından ayrılan Murat oğulları bu günkü Bahşılı bölgesine gelerek yerleşir. Bu bölge daha sonra Sultan Murat tarafından Murat oğullarına bahşedilir. Bahşılı isminin de bahşedilmiş manasına geldiği ve bu kelimeden türetildiği güçlü rivayetler arasındadır.

Murat oğullarının bu bölgeye yerleşmelerinden bir müddet sonra Emir oğulları ile birleşiyor, daha sonra bu iki sülaleye memluk devletinden Mısıroğulları katılıyor. Daha sonraları da çevredeki diğer sülalelerin katılmasıyla Bahşılı oldukça geniş bir yapıya sahip oluyor.


Bahşılı Belediyesi | Copyright © 2014
Web Tasarım: kergisi

BELEDİYEMİZ
İLÇEMİZ
İLETİŞİM
 Cumhuriyet Meydanı - Bahşılı / Kırıkkale
 0318 366 16 42 - 0318 366 17 72
 0318 366 17 71